#atbildes

What is atbildes, Where is atbildes, Что такое atbildes, Где atbildes, atbildes nedir, atbildes nerede, atbildes nasıl kullanılır, atbildes ne işe yarar, How to use atbildes, Как использовать atbildes, 如何使用atbildes., 如何使用atbildes., 什麼是atbildes., 什么是atbildes., atbildes在哪里, atbildes在哪裡, Donde esta atbildes, Que es atbildes, Cómo usar atbildes, Wie benutze ich atbildes, Wo ist atbildes, Was ist atbildes, Qu'est ce que atbildes, Où est atbildes, Comment utiliser atbildes

Asume this believe: I have so much money! I only go to this job for fun! Pieņem šo pārliecību: man ir tik daudz naudas! Es eju uz darbu tikai prieka pēc!


💬1

The moment You change Your perception, is the moment You rewrite the chemistry of Your body. Tas brīdis, kad jūs maināt savu uztveri, ir brīdis, kad jūs pārrakstāt sava ķermeņa ķīmiju.


💬1

Imagine Your mind like a garden and Your thoughts are the seeds. You get to choose what seeds You plant in it. You can plant seeds of positivity, love and abundance. Or You can plant seeds of negativity, fear and lack. You can also spend time trying to take care of everyone else's garden. or You can work on making Yours beautiful and attract other beautiful people to Your garden. Iedomājieties savu prātu kā dārzu, un Jūsu domas ir kā sēklas. Jums jāizvēlas, kādas sēklas tajā stādāt. Jūs varat iestādīt pozitivitātes, mīlestības un pārpilnības sēklas. Vai arī Jūs varat iestādīt negatīvisma, baiļu un trūkuma sēklas. Jūs varat arī pavadīt laiku, mēģinot rūpēties par visu pārējo dārziem. Vai arī Jūs varat strādāt, lai padarītu savu dārzu skaistu un piesaistītu citus skaistus cilvēkus savā dārzā.


💬1

I stopped explaining myself when I realized people only understand from their level of perception Es pārstāju skaidrot sevi, kad apjautu, ka cilvēki saprot tikai no viņu uztveres līmeņa


💬1

What is anger? It is a punishment we give to ourself for somebody else's mistake Kas ir dusmas? Tas ir veids, kā mēs sodām sevi par kāda cita kļūdu


💬1

You attract what You believe You deserve Jūs piesaistāt to, ko, Jūsuprāt, esat pelnījuši


💬1

Counscious thoughts , repeated ofthen enough , become uncounsious thinking Apzinātas domas, kas tiek atkārtotas pietiekami bieži, kļūst par neapzināti domājošām domām


💬1

No one can depress You. No one can make You anxious. No one can hurt Your feelings. Noone can do anything other than what You allow inside. Neviens nevar Jūs nomākt. Neviens nevar Jūs padarīt nemierīgu. Neviens nevar ievainot Jūsu jūtas. Neviens nevar Jums nodarīt neko citu kā tikai to, ko Jūs atļaujat no iekšienes.


💬1

Time does not change people, time reveals the real face of people Laiks nemaina cilvēkus, laiks atklāj cilvēku patieso seju


💬1

The body benefits from movement and the mind benefits from stillness Ķermenis gūst labumu no kustības un prāts gūst labumu no miera


💬1

Sveiciens visiem maniem dārgajiem sekotājiem ❤️ Kopš pēdējās reizes Q/A storijos ir pagājis krietns laiciņš un kopš tā laika man ir parādijušies daudz jauni sekotāji ,tapēc nolēmu šo publikāciju veltīt Jūsu jautājumiem un manām atbildēm uz tiem 🤗 Droši varat rakstīt arī krievu valodā ar prieku visiem atbildēšu 🙏🏻 Iepazīsimies tuvāk 🥰#jautājumi#atbildes


💬11

A good relationship is when someone accepts Your past, supports Your present, and encourages Your future. Labas attiecības ir tad, ja kāds pieņem Tavu pagātni, atbalsta Tavu tagadni un iedrošina Tavu nākotni


💬1

You have been criticizing yourself for years, and it hasn't worked. Try approving yourself and see what happens Jūs sevi esat kritizējis gadiem ilgi, un tas nav darbojies. Mēģiniet novērtēt sevi un skatieties, kas mainīsies.


💬1

When You doubt Your power, You give power to Your doubt Kad Jūs šaubāties par savu spēku, Jūs piešķirat spēku savām šaubām


💬2

gadās🤣 ⠀ Pieseko @eduhelp_lv👨‍🎓👩‍🎓 ⠀ #eduhelp #school #skola #atbildes


💬0

To get somewhere new, You must first decide, that You are tired of being where You are . Lai nokļūtu kaut kur jaunā vietā, Jums vispirms jānolemj, ka esat noguris no atrašanās tur, kur esat šobrīd


💬1

Life will keep bringing You the same test over and over until You pass it . Dzīve Jums atkal un atkal nesīs vienu un to pašu pārbaudījumu, līdz Jūs to nokārtosiet


💬1

When You have exhausted all possibilities, remember this: You haven't Kad esat izsmēlis visas iespējas, atcerieties šo: Jūs neesat


💬1

Ultimately, we forgive others to free ourselves Galu galā mēs piedodam citiem, lai atbrīvotu sevi


💬1

My goal is not to be better than anyone else, but to be better than I used to be . Mans mērķis nav būt labākam par jebkuru citu, bet gan būt labākam, kā biju


💬1

VAI ESI #LĪDERIS? Līderība ir kas vairāk kā #tituls, kā arī būt atbildīgam par komandu. APKOPOJU lieliskus padomus, lai kļūtu par veiksmīgu līderi: 1️⃣#Iepazīsti un #komunicē.  Centies iepazīt un izveidot saikni ar katru no savas grupas, tas palīdzēs uzzināt, kādas ir katra dalībnieka intereses, talanti, vājās puses. Iedrošini, #organizē arī aktivitātes, kas ļautu arī grupas biedriem iepazīt vienam otru - tas palīdzēs veidot labāku atmosfēru grupā, kā arī #motivēt katru no grupas dalībniekiem. 2️⃣Iedrošini radošumu. Ja vēlies, lai Tava komanda lielisku paveic darbu, tad sniedz tiem brīvību prāta vērtām, trakām idejām! Laba līdera durvis vienmēr ir atvērtas, kā arī viņš vienmēr ir gatavs uzklausīt #idejas un priekšlikumus. Labs līderis arī sniedz dažādus izaicinājumus, interesantus uzdevumus! 3️⃣#Koncentrējies uz pozitīvo. Par to, kāds ir līderis vislabāk spriest krīzes situācijās – kā viņš rīkojas, kuru viņš vaino, kā izturas pret komandu. Labs līderis koncentrējas uz #pozitīvo – pamēģini šajā situācijā atrast 3 labas lietas. Jo saprotošāks un pozitīvāks Tu būsi krīzes situācijās, jo pozitīvāki un atvērtāki būs komandas biedri pret Tevi un saviem biedriem. 4️⃣Nesaki, parādi. #Efektīvs līderis prot parādīt to, kas nepieciešams. Iedomājies skolu, kurā #skolotāja visu laiku saka skolēniem pareizās #atbildes! Tas nav labi ne skolēniem, ne pašai skolotājai, jo ne viņa, ne skolēni neko neiemācās, neattīstās. Tāpēc nepieciešams atrast pareizo pieeju, lai pats #skolnieks spētu atrisināt uzdevumu vai izdomāt pareizo atbildi. 5️⃣Esi #godīgs. Ja nebūsi tiešs un godīgs, tad Tava komanda nezinās, kādas ir Tavas patiesās domas. Tavas pozitīvās un negatīvās atsauksmes ir vienlīdz svarīgas – līdzsvaram ir liela nozīme, jo tas motivē un iedvesmo komandu. 6️⃣#Atsauksmes.  Ne tikai komanda var daudz iegūt no godīgām atsauksmēm, bet arī Tu pats! Mēs visi visu laiku mācāmies no savām kļūdām un esam nemitīgā attīstībā. ❓Vēlies būt kopā ar līderiem? Raksti DIRECT vai WhatsApp/Telegramm +371 29711123 #aira_andris_diamondteam


💬0

Your children will follow Your example, not Your advice . Jūsu bērni sekos Jūsu piemēram, nevis Jūsu padomam


💬1

Don't cling to a mistake just because You spent a lot of time making it . Nepieķeries kļūdai tikai tāpēc, ka pavadīji daudz laika, lai to pieļautu


💬3

If You think adventure is dangerous - try routine, it's lethal . Ja uzskatāt, ka piedzīvojumi ir bīstami - izmēģiniet rutīnu, tā ir nāvējoša


💬3

Your value doesn't decrease based on someone's inability to see Your worth . Jūsu nozīmīgums nesamazinās, pamatojoties uz kāda nespēju redzēt Jūsu vērtību


💬1

The better person You become, the better person You will attract . Jo labāks cilvēks Jūs kļūstat, jo labāku cilvēku Jūs piesaistīsiet


💬2

He who does not understand Your silence will probably not understand Your words . Tas, kurš nesaprot Jūsu klusēšanu, iespējams, nesapratīs Jūsu vārdus


💬1

📖Mūsu mērķi!⁣ ⁉️Kas tie ir un kāpēc viens mērķis realizējas,bet citi ne!⁣ ⚠️Tur ir ļoti daudz un dažādi faktori ,kas to ietekmē,bet šoreiz nedaudz iztirzāsim vienu no tiem.⁣ ✅Iesākumā mēs visi kaut ko vēlamies un dažādu zemapziņas programmu un ārēju iespaidu rezultātā, vai pat baiļu rezultātā nolemjam,ka tieši tas būs mūsu mērķis uz ko tagad tiekties!⁣ ⁣ ⚠️Un te mēs patreiz uzkavēsimiem!⁣ ⁣ ⭕️Kāpēc Tu nolēmi,ka tieši šis ir Tavs mērķis kurš ir jāsasniedz ?⁣ ⭕️Ko vēlies gala rezultātā iegūt,kad mērķis būs sasniegts?⁣ ⭕️Un kā Tu zināsi,ka mērķis ir sasniegts ?⁣ ⭕️Vai vēlies,lai visi to redz...novērtē?⁣ ⭕️Vai tas pacels Tavu statusu apkārtējo vidū?⁣ ⭕️Varbūt Tu to vēlies tikai tāpēc ,ka kāds kādreiz ir teicis,ka tikai ,tad cilvēks var būt laimīgs?⁣ ⭕️Varbūt šo vēlmi izteica kāds cits un Tev nebūt to nevajag?⁣ ⁣ 🚷Šādus mērķus ir tik pat kā neiespējami sasniegt!⁣ ⁣ 🤯Bet reizēm tie tiek sasniegti!🤯⁣ ⁣ ♨️Tava zemapziņa tomēr būs pretrunās ar Tavu apziņu,kas atkal izraisīt daudz citus faktorus(iespējami veselības traucējumus).⁣ ⁣ ✅Ļoti bieži cilvēki nevar sasniegt savus mērķus,jo nav noskaidrots viens īstenais Dvēseles mērķis uz kuru tiecas jūsu zemapziņa,bet apziņa to noliedz.⁣ ⁣ Tad Dvēselīte vienkārši raud,vai kā sacīt jāsaka jūsu zemapziņa iet konfliktā ar apziņu,kas izraisa visu pārējo neveiksmju ķēdi!⁣ ⁣ Pastāstiet man,kā raudoša Dvēselīte var sasniegt jūsu mērķus?⁣ ⁣ ✅Viņa vienkārši neredz jūsu iedomātā mērķa ceļu.⁣ ✅Jūsu zemapziņa iet pretrunās ar apziņas līmeņiem un ne viena afirmācija nepalīdz!⁣ ⁣ 💹Vai vēlaties iemācīties ,kā iet uz saviem mērķiem solīti pa solītim tā,lai zemapziņai nebūtu konflikts ar apziņu,lai Dvēselīte ar prieku piedalītos procesā uz mērķiem?⁣ ⁣ ⁣


💬4

Getting no message is also message . Nesaņemta ziņa arī ir ziņa


💬1

At some point You will be asked to love the unlovable, forgive the unforgivable, and bear the unbearable. And reward will be to believe the unbelieveable. These are the conditions for Your awakening . Kādā brīdī Jums tiks lūgts mīlēt nemīlējamo, piedot nepiedodamo un izturēt nepanesamo. Un atlīdzība būs ticēt neticamajam. Šie ir nosacījumi priekš Jūsu atmošanās.


💬1

Love heals all . Mīlestība dziedina visu


💬1

Stop looking for happiness in the same place You lost it . Pārtrauciet meklēt laimi tajā pašā vietā, kur to pazaudējāt


💬1

What You react in others, You strenghten in Yourself . Tu stiprini sevī to, uz ko reaģē citos


💬1

Some people ask You what You do for living, so that they can calculate the level of respect to give to You . Daži cilvēki vēlas zināt ar ko Jūs nodarbojaties, lai viņi varētu aprēķināt cieņas līmeni, kas Jums jāpiešķir


💬1

If You're going to quit anything, quit being lazy, quit making excuses and quit waiting for the right time . Ja Jūs gatavojaties pārtraukt kaut ko - pārtrauciet būt slinks, pārstājiet attaisnoties un beidziet gaidīt īsto laiku


💬2

Vai esi kādreiz uzdevis sev jautājumu, ka darbojas taro? Kā tiek izvilkta “īstā” dienas kārts, kas tik ļoti sakrīt ar notikumiem tajā? Un varbūt ir jautājumi ko vēlies uzdot kārtīm un arī gatavs saņemt atbildes? Tad droši raksti, dod ziņu un sarunāsim taro randiņu!💫👌💜 #taro #konsultacija #atbildes #jautajumi


💬0

How You make others feel, says a lot about who You are . Tas, kā Jūs liekat justies citiem, daudz saka par to, kas Jūs esat


💬1

A lot of problems in the world would dissapeare if we talked to each other instead of about each other . Daudzas problēmas pasaulē izzustu, ja mēs nevis aprunātu viens otru, bet runātu viens ar otru


💬1

If sea can calm itself, so can You. We are both salt water mixed with air . Ja jūra pati sevi var nomierināt, tad varat arī Jūs. Mēs abi esam sālsūdens sajaukti ar gaisu.


💬1

Dear past, thank You for the lessons. Dear future, I am ready. . Mīļā pagātne, pateicos par mācībām. Dārgā nākotne, es esmu gatavs.


💬1

I am not what You think I am. You are what You think I am . Es neesmu kas Tu domā es esmu. Tu esi kas Tu domā es esmu.


💬4

What others think of me is their choice. What I think of me is my choise . Ko citi domā par mani ir viņu izvēle. Ko es domāju par sevi ir mana izvēle


💬3

Vēlies parunāties par savām zvaigznēm un to mijiedarbību ar citiem, ar šo brīdi? Vai varbūt kāds būs jaunais gads un ko no tā sagaidīt?✨ Vai varbūt interesē iedziļināties, ko par esošo vai plānoto saka kārtis un kādu ceļu tās iezīmē? 💫 Raksti(cuksti.makonos@gmail.com) piesakies! Vēl daži brīvi laiki šomēnes un strauji aizpildās septembris! #taro #astroloģija #atbildes #jautājumi


💬0

You don't meet people by accident. It is always either a blessing or lesson . Jūs nesatiekat cilvēkus nejauši. Tā vienmēr ir svētība vai mācība


💬1

Most of You do not believe, that it is Your natural state of being to be well . Lielākā daļa no jums netic, ka jūsu dabiskais stāvoklis ir justies labi


💬1

The only limits You have are the limits You believe . Jums ir tikai tie ierobežojumi, kuriem ticat #waynedyer


💬1

Our anxiety does not come from thinking about the future, but from wanting to control it . Mūsu trauksmainība nav no tā, ka mēs domājam par nākotni, bet no vēlmes to kontrolēt


💬1

If You're helping someone and expecting something in return, You are doing business, not kindness . Ja Tu kādam palīdzi un gaidi kaut ko saņemt pretī - tas ir bizness, nevis laipnība


💬1

It only takes one person to change Your life. You . Ir nepieciešams viens cilvēks, lai Tava dzive mainītos. Tu


💬1

Happiness is not out there, it's in You . Laime nav tur ārā - tā ir Tevī


💬2

You can love someone, forgive them, want good things for them, but still move on without them . Tu vari mīlēt kādu, piedot viņam, vēlēt viņam labu, bet tomēr virzīties tālāk bez viņa


💬1

Anything that cost You Your peace is too expensive . Viss, kā cena ir Jūsu miers - ir pārāk dārgs


💬1

Never let The Things You want make You forget the things You have . Nekad neļauj tam, ko vēlies aizmirst to, kas Tev ir


💬1

Stay true to Yourself . Esi patiess pret sevi


💬1

Help each other grow instead of destroing each other . Tā vietā, lai iznīcinātu - palīdziet viens otram augt


💬1

Anger is a sign that something needs to change . Dusmas ir zīme, ka kaut kas jāmaina


💬1

Love is not what You say. Love is what You do . Mīlestība nav tas ko Tu saki. Mīlestība ir tas ko Tu dari.


💬1

Everyday is beautiful if You choose to see it . Katra diena ir skaista, ja Tu izvēlies to redzēt


💬1

Let go of illusion that it could have been any different . Atlaidiet vaļā ilūziju, ka tas varēja būt savādāk


💬1

The answers You seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still . Atbildes, kuras Jūs meklējat, nekad nenāk, kad prāts ir aizņemts - tās nāk, kad prāts ir mierīgs


💬2

Būtu jauki paklausīties jūsu pieredzi šajā jautājumā? #jautājumiunatbildes #atbildes #dusmas #tēvs #kodarīt ?#quote #question #answer #kaitina #help #palīdzat


💬2

Sveiki, es un mana komanda vēlas strādāt tā, lai atbildētu uz jūsu vajadzībām. Lai izprastu tās problēmas veselības jomā, kas ir aktuālas katram šajā brīdī, tapēc jebkurā brīdī man , un manai komandai ir iespēja uzdot jautājumu Jau esošie jautājumi ir apkopoti mājas lapā (links pie bio), bet noteikti vēlamies to papildināt. Augot mūsu komandai, varam aptvert aizvien vairāk dzīves jomu, kurās sniegt informāciju un atbalstu. Jautājumus varat atstāt šeit komentāros, vai sūtīt uz epastu info@fertilitysoul.com #komanda #veselība #laulība #ģimene #bērnsienākģimenē #auglība #gimenesplānošana #psiholoģija #smilšuterapija #bērnaveselība #sieviete #sievietesveselība #premenopauze #solipasolim #jautājums #healthyfood #healthyrecipes #health #informācija #grutnieciba #rüpes #atbilde #atbildes #atbildeskogribidzirdēt


💬0

SŪTRA DIENAS PĀRDOMĀM ॐ नमः शिवाय Jo vairāk cilvēks domā, jo vairāk viņš attālinās no realitātes. Jāmācās redzēt, nevis domāt. Šiva Vākja Siddha Baba . . ▶️ Skatīties vairāk > www.shiva.center > Lekcijas (video un audio) > Šivas Video: "Tantrisks veids, kā kļūt par pilnīgu un pašpietiekamu cilvēku" . . www.shiva.blog www.shiva.center . . . . . . . #ŠivasSūtras #domāt #redzēt #realitāte #ilūzija #atbildes #dzīvesjautājumi #dzīve #iekšējabrīvība #sasniegumi #pilnība #Jogasskolotājs #Joga #dzīveslikumi #panākumidzīvē #Šivaslekcijas #transformācija #ŠivaVākjaSiddhaBaba #ŠivasCentrs


💬0

SŪTRA DIENAS PĀRDOMĀM ॐ नमः शिवाय Vajag mācīties klausīties klusumu, jo tur ir atbildes, vārdos tikai jautājumi. Šiva Vākja Siddha Baba . . ▶️ Skatīties vairāk "Tantrisks veids, kā kļūt par pilnīgu un pašpietiekamu cilvēku" . . www.shiva.blog www.shiva.center . . . . . . . . #ŠivasSūtras #klusums #klausītiesklusumu #atbildes #vārdi #dzīvesjautājumi #dzīve #iekšējabrīvība #sasniegumi #pilnība #Jogasskolotājs #Joga #dzīveslikumi #panākumidzīvē #Šivaslekcijas #transformācija #ŠivaVākjaSiddhaBaba #ŠivasCentrs


💬0

Ja rodas kādi jautājumi- sazinies ar mums! AEON Energy komanda vienmēr atrod laiku, lai ⚡️aprunātos ar saviem klientiem ⚡️nosūtītu pasta vai epasta vēstuli ar lūgto informāciju ⚡️rastu individuālu pieeju Tālrunis: +371 27679699 P.-Pk 10:00-17:00 E-pasts: info@aeonenergy.lv #AEONEnergy #LabaDoma #komunikācija #jautājumi #enerģija #atbildes #Latvija #LV #elektrība #visaLatvija


💬0

Jauks vakars ar, iespējams, sirsnīgākajiem eņģeļiem pasaulē #satikšanās #sarunas #stāsti #jautājumi #atbildes #mīļošanās #latvija🇱🇻


💬1

Kas mēs esam? Kāpēc mēs eksistējam? Kāds ir dzīves mērķis un jēga? Pēdējā laikā šie jautājumi rod ceļu, caur manu prātu, arvien biežāk. Vai mūs vada tikai dzīvnieciskie instinkti un sugas saglabāšanas dzinulis, kas ieprogrammēts mūsu DNS? Kas ir svarīgi un kas nav? Meklēju jēgu visā caur grāmatām un apkārtējiem cilvēkiem. Vēroju, izdaru secinājumus un pats ietekmēju pasauli sev apkārt. Tik daudz lietas liekas mazsvarīgas, tik daudz - svarīgas. Kāpēc tik daudzi no mums aizmirst pacelt acis un saredzēt lietas, kas norisinās apkārt un dara mūs laimīgus. Vai gaisma mūs apžilbina un vieglāk ir skatīties tumsā neko neredzot? Jautājumi par visu un visiem. Kur, jūsuprāt, var rast atbildes uz šiem jautājumiem un atrast iekšējo mieru? #tranquility #peace #mildness #placidity #serenity #stillness #silence #hush #quiet #quietness #calm #calmness #repose #stoicism #philosophy #restfulness #control #miers #klusums #daba #zināšanas #paškontrole #filozofija #gudrība #jautājumi #atbildes


💬5

nakts melnumā ceļš vijās tālumā, cerības kā upe plūst pretim rītam .. soļi viegli un lēni, ir mazliet vēsi, tālumā var dzirdēt klusumu elpojam .. atbildes plūst tieši pa Vertikāli .. šie mirkļi tik tuvi un reizē tāli ... Foto : @selgafoto #lv #latvija #dzeja #vasara #laurisvalters #atbildes


💬0

Next Page